Δωρεάν δοκιμή του Q-Zone

 

Προσφέρουμε δωρεάν δοκιμή διάρκειας 30 ημερών για να σας βοηθήσουμε να γνωρίσετε τις εφαρμογές πριν αποφασίσετε εάν θα προχωρήσετε σε αγορά.

Η δοκιμή είναι δωρεάν, δεν υπάρχει ρίσκο, καμία υποχρέωση και δεν απαιτείται πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω video, τα πέντε βήματα από την εγγραφή για δωρεάν δοκιμή του Q-Zone μέχρι και την λιανική πώληση.

1. Welcome to Q-Zone
2. Try Q-Zone FREE
3. Login to Q-Zone POS
4.Peripheral Devices - Plug 'n' Play
5. Make a Sale - Live Demonstration

 

Recently updated