Ένταξη Εταιρίας στο Accounting

Νέα Εγγραφή Accounting:

Από το παρακάτω Link επιλέγουμε Εγγραφή:

 

https://books.qzone.gr/

 

Συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία:

Επιλέγουμε Εγγραφή

--> https://books.qzone.gr/ βάζουμε το email και τον κωδικό και κάνουμε "Sign In"

Επόμενο βήμα είναι να προσθέσουμε τον Οργανισμό.

Νέος Οργανισμός:

Απόο την μπάρα επιλογών, επιλέγουμε προσθήκη Οργανισμού

Εισάγουμε τη Ονομασία του Οργανισμού, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, και την Τράπεζα που έχουμε τον κύριο λογαριασμό.

Σε περίπτωση που θέλουμε να εισάγουμε και άλλες τράπεζες, επιλέγουμε Προσθήκη Τραπεζικού Λογαριασμού

Συγχρονισμός με POS / Back Office:

Προυπόθεση είναι να ξέρουμε τον χρήστη που έχει τα απαραίτητα δικαιώματα στο Q-Zone Back Office.

Μετά την δημιουργία της εταιρίας, απαραίτητο βήμα για να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τις λειτουργίες του Accounting ERP είναι να συγχρονίσουμε τα δεδομένα από το QZone POS / Back Office.

Από Ρυθμίσεις επιλέγουμε Ρυθμίσεις Q-Zone POS & Inventory

Εισάγουμε τον χρήστη (από το Q-Zone Back Office) που έχει δημιουργηθεί στο / που έχει απαραίτητα δικαιώματα συγχρονισμού (π.χ. Ομάδα Χρηστών = Λογιστές)

Μετά την απαραίτητη ανανέωση μπορούμε να ξεκινήσουμε τον συγχρονισμό.

Σε αυτή την φάση δεν χρειάζεται να συγχρονίσουμε πελάτες – προμηθευτές.

1. Συγχρονισμός Υπηρεσιών & Φορολογικών Συντελεστών

2. Συγχρονισμός Λογαριασμών πληρωμής

    Πρέπει να γίνει η αντιστοίχιση. Παράδειγμα:

    

Αποθήκευση για σώσιμο των αλλαγών.

3. Συγχρονισμός των αποθηκών ως έργα.  Μη υποχρεωτικό βήμα.

    Σε περίπτωση που κάνετε και τις αποθήκες και τους χρήστες συγχρονισμό ως έργα, θα έχετε και τις αποθήκες και τους χρήστες στην ίδια λίστα έργων.

4. Συγχρονισμός χρηστών ως έργα

5. Συγχρονίστε τους εισπρακτέους λογαριασμούς. Προσοχή πρέπει να γίνει 1 φορά

Για να δούμε τους Λογαριασμούς του συστήματος και να αλλάξουμε την αυτόματη αντιστοίχιση από Ρυθμίσεις --> Αρχικά Δεδομένα --> Λογαριασμοί συστήματος:

Αφού κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές, αποθηκεύουμε με την επιλογή στο κάτω μέρος της οθόνης μας.

Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω βήματα πρέπει να πάμε στον πίνακα εργαλείων και να κάνουμε Συγχρονισμό με & Αποθήκες

 

Σε περίπτωση που τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών δεν συγχρονίζονται από την Εμπορική Διαχείριση, χρειάζεται να προσθέσουμε την παρακάτω παράμετρο :  

1. Στον πίνακα εργαλείων (dashboard) κάνουμε αναζήτηση του menu “Global Parameters”

2. Κάνουμε προσθήκη της παραμέτρου ATTRIBUTE_IF_TYPE_NULL_THEN_INVWAYBILL και value =  true, όπως παρακάτω: